NABÍDKA SLUŽEB - vysvětlení průběhu a působení

   Nad rámec zdravotního pojištění se věnujeme preventivní péči o zdraví a prosazování zásad zdravého životního stylu. Na těchto aktivitách spolupracuje rehabilitace Zdravíčko s občanským sdružením Zdravíčko Krnov.

LÉČENÍ POHYBEM

Je určeno všem věkových skupinám, dětem, mládeži i dospělým včetně seniorů. Sportovcům, lidem kterým pohyb působí radost i úplným začátečníkům

1. INDIVIDUÁLNÍ CVIČENÍ, ZÁCVIK CVIČENÍ PRO DOMÁCÍ REŽIM, VÝUKOVÉ SEMINÁŘE

Pečovat o své zdraví můžeme mnoha způsoby mezi něž určitě patří cvičení. Cvičení doma je velmi náročné především na vůli každého z nás. Cvičit doma 30 nebo dokonce 60 minut je opravdu výkon. Také nezažijeme úplné uvolnění, protože musíme nad cvičením přemýšlet, chybí také síla kolektivu, která působí jako velmi silná motivace. Přesto někteří nemáme jinou možnost. Potom nabízíme možnost individuálního zácviku, účast na výukových seminářích a ukázkových hodinách. Můžete cvičit také při videu, máme zpracováno několik instruktážních kazet vhodných pro domácí cvičení.

2. SKUPINOVÁ CVIČENÍ DYNAMICKÁ

Cvičení ve skupinách, maximální počet cvičenců 14, provádíme v tělocvičně speciálně upravené potřebám našeho cvičení. Podlaha je pokryta kobercem. Proto cvičíme naboso nebo v pevných ponožkách. Ke cvičení používáme náčiní a nářadí, kterým vytváříme nestabilní prostředí, kterým působíme na zlepšení tělesné i duševní stability. Tato léčebná metoda je velmi efektivní při léčení pohybového aparátu a pomáhá mimo jiné proti bolestem v zádech a posílení stability nosných kloubů nohou.

Místnost má na stranách zrcadlové stěny, které podporují vzpřímený pohled a tím i postoj, sebekontrolu a odstraňují pocity stísněnosti malých prostor. Cvičitel cvičí zády ke cvičencům, jeho pozice je totožná se cvičenci, přesto může v zrcadlech sledovat správné provádění cvičení a operativně reagovat, pokud jsou cvičení velmi náročná. Vizuální kontrola prostřednictvím zrcadel vytváří pocit sounáležitosti cvičenců a zvyšuje jejich motivaci a snahu o správné provádění cviků. Okamžitě vidí sami to, co není správné a mohou rychle reagovat. Napřímený pohled na sebe sama podporuje pozitivní vztah k sobě samému a objektivnější hodnocení své výkonnosti.

Cvičíme s pomůckami při dynamické taneční hudbě, existují cvičení s pomalejším rytmem a rychlejším. Vše závisí na schopnostech celé skupiny. Tato schopnost se v průběhu kurzu může měnit v závislosti na ročním období, teplotních výkyvech a dalších vnějších vlivech. Cvičitel operativně přizpůsobí cvičení stavu a schopnostem cvičenců.

Cvičebními pomůckami jsou malé a velké míče, multifunkční podložky Zdravíčko®, multifunkční válce Zdravíčko®, bedýnky, židle a podobně. Aby nevznikal návyk, cvičení se operativně mění téměř každou cvičební hodinu.

3. SKUPINOVÁ CVIČENÍ REHABILITAČNÍ a REGENERAČNÍ /dříve APLIKOVANÁ JÓGA/

Jedná se o cvičení zaměřené na dýchání, zlepšení pohyblivosti, uvolnění zablokovaných pohybů, zprůchodnění krevního řečiště, lymfatického řečiště a zlepšení nervové činnosti. Cvičení dále působí na oblast duševního zdraví a zlepšuje duševní stabilitu a odolnost, působí proti stresu a dalším oslabujícím emocím. Napomáhá uvolnit mentální napětí. Zlepšuje funkci vnitřní orgánů a systémů.

Cvičíme s pomůckami, které cvičení usnadní a napomohou jeho větší efektivitě, vyhneme se chybným provedením a bolestem. Opět pracujeme s relaxační hudbou a cvičení je doprovázeno výkladem cvičitele. Pracujeme s vizualizací pozitivních životních situací a proto není nutné při cvičení pohyby vizuálně sledovat, snažíme se více o jejich vnitřní prožití, proto mohou cvičenci cvičit i se zavřenýma očima.

Po cvičení se dostavuje pocit velkého uvolnění a relaxace, jak duševní, tak mentální. V této oblasti působí cvičení léčebně zejména proti nejrůznějším formám stresů. Na úrovni pohybového aparátu se zvyšuje především kloubní pohyblivost a pružnost páteře.

MASÁŽE a MANUÁLNÍ TECHNIKY

Provádíme nejrůznější typy manuálního ošetření a masáží s cílem zlepšit Vaši tělesnou , duševní i mentální pohodu. Můžete využít jak léčebné, tak preventivní působení masáží. V našem zařízení pracují kvalitní, kvalifikovaní a především odpočinutí terapeuté, kteří Vás podpoří jak vlastní masážní technikou, tak Vám pomohou doplnit životní energii. Z tohoto důvodu jsme omezeni kapacitou a je nutné se na službu objednat předem. Přísně dbáme na to, aby Váš terapeut nebyl unavený či jinak nekoncentrovaný.

1. MĚKKÁ TECHNIKA

Je ošetření svalů a vaziva, které se nazývají měkkými tkáněmi. Používá se jako léčebná technika působící na uvolnění stažených měkkých tkání. Při tomto uvolnění se zlepší prokrvení, výživa a zbavování zplodin látkové výměny. Jednoduše řešeno, zlepší se schopnost regenerace a tělo se umí lépe bolesti a přetížení samo bránit. Doba ošetření závisí na rozsahu problému a pohybuje se od 15 do 30 minut. Příklad: pouze šíje stačí 15 min, šíje+hrudník 20min, šíje+hrudník+bedra 30minut. Měkké techniky se provádějí na celém těle ve všech bolestivých místech. Příklad. Loket, rameno, koleno, hlava a podobně. Cena ošetření závisí na délce a je stanovena dle platného ceníku služeb. Měkkou techniku provádí všichni terapeuté. Před měkkou technikou je někdy vhodné aplikovat předehřátí, není však podmínkou.

2. MOBILIZACE

Mobilizace patří opět k léčebným ošetřením a týká se především kloubů a to i drobných kloubů třeba na páteři či žebrech. Vyžaduje dobrou znalost této techniky a odpovídající poměr hmotnosti terapeuta a klienta. Jedná se o fyzicky náročnou techniku především pro terapeuta. Nejčastěji se využívá při zablokování žeber projevujících se ostrou bolestí v oblasti hrudníku. Dále při některých typech bolestí hlavy a páteře. Rovněž změna postavení v kloubech způsobuje bolesti, kterým můžeme touto technikou ulevit a zvýšit schopnost individuální regenerace. Před mobilizací je někdy vhodné aplikovat předehřátí, není však podmínkou.

3. MASÁŽE

Provádíme nejrůznější typy masáží. V případě bolestí je vhodné dbát doporučení terapeuta nebo nechat volbu masáže zcela na něm.

V případě preventivních masáží či masáží relaxačních vybírejte podle toho jaká masáž je Vám nejpříjemnější. Někdy je nutné masáž vyzkoušet a teprve potom víte zda je Vám příjemná či ne. Zde je cizí rada velmi neobjektivní, naše pocity a požadavky se mnohdy velmi liší.

 • MASÁŽ KLASICKÁ - je základním typem masáže. Používá se při ní masážní emulze a jedná se o ošetření povrchových svalů a kůže. Působí relaxačně na unavené svaly, podporuje v nich výživu a regeneraci. Na celý organismus působí regeneračně a je vhodné ji využít po všech tělesných zátěžích. Provádí se na celém těle a cena závisí na čase. Doporučené časy se mohou individuálně lišit podle vašich osobních potřeb a pocitů.

 • MASÁŽ SPORTOVNÍ - využívá se u sportovců před nebo po výkonu. Před výkonem svaly stimuluje a připravuje na výkon, po výkonu v nich uvolňuje napětí a zbavuje tělo zplodin, které se vytvořily pří sportovním výkonu. V dnešní době je masáž nezbytnou součástí každého sportu, bez masáží se tělo velmi špatně regeneruje a výkon se pozvolna snižuje. Kvalitní masáž je základem dobrého sportovního výkonu. Rozsah a čas masáže se pohybuje od 15 do 90 min. Před výkonem je vhodná krátká masáž, po výkonu delší. Cena je dána ceníkem a časem ošetření. Doporučení jsou stejná jako u klasické masáže.

 • MASÁŽ HLAVY - je vhodná u některých typů bolestí hlavy, mentálního přetížení projevujícího se jako snížení koncentrace, nespavost, zpomalení reakcí, nízká schopnost soustředění a podobně. V některých případech působí velmi dobře proti stresu. Není vhodná pro lidi s epilepsií a těžkými psychickými poruchami, po operacích hlavy nutno konzultovat s lékařem. Je to velmi šetrné ošetření skalpu, vazivových tkání na hlavě, svalů obličeje a šíje. Dochází k uvolnění napětí, zlepšení prokrvení, zlepšení funkce lymfatického systému na hlavě. Masáž může zlepšit funkci lymfatického systému na hlavě včetně lymfatických uzlin spojených s dýcháním, sliznicemi uší, nosu,v ústech a na krku. Doporučená doba masáže je 30-60min a cena je dána platným ceníkem.

 • LYMFATICKÁ MASÁŽ - jedná se o velmi jemné ošetření lymfatického systému který se nachází velmi blízko pod povrchem kůže. Pří této masáži nepracujeme se svaly, protože by nám blokovaly funkci odtoku lymfy. Provádí se ručně, což je cenově velmi náročné. Ošetření se provádí vzhledem k rychlosti toku lymfy velmi pomalu a tahy se musí mnohokrát opakovat. To vše zvyšuje cenovou náročnost tohoto jinak velmi efektivního ošetření. Patří k nejdražším typům masáží právě kvůli časové náročnosti a pomalému nástupu efektu. Masáž je nutné několikrát opakovat v závislosti na rozsahu poruchy funkce lymfatického systému, která se projevuje otokem. Pokud je již otok velmi tuhý, musí se masáž opakovat déle. Po vyčištění celého systému se výrazně zlepší imunita celého organismu. Lidé s oslabením tohoto systému mají zpravidla tuto poruchu vrozenou a proto potřebují pravidelnou péčí a upravit této skutečnosti svůj životní styl. Pohyb a cvičení podporují odtok lymfy tehdy, pokud jsou maximálně šetrné a nedochází při nich k přetěžování svalů. Toto vrozené oslabení vyžaduje na všech úrovních důslednost a trpělivost. Na zdraví dosáhne jen ten, kdo bude moudře naslouchat svému terapeutovi a vlastnímu tělu. Zde platí důvěřuj, ale prověřuj.

  Z důvodu dostupnosti tohoto ošetření pracujeme částečně s technikou. Všude to není možné, základní ošetření vzhledem k místu na krku , podpaží a tříslech musí být provedeno na počátku ošetření a ručně. Bez toho se systém neuvede do činnosti. Využíváme baňkování zejména pro oblast obličeje a krku. Jako léčebná metoda to je především u všech problémů s uzlinami v těchto oblastech. Uzliny na krku, bolesti uší, zubů, hlavy, nejrůznější otoky. Baňky působí velmi efektivně a nedochází k přímému kontaktu rukou s obličejem. Pro končetiny, ruce i nohy využíváme rovněž z ekonomických důvodů jako doplnění léčby přístroj zvaný lymfovén se speciálními rukávy, nohavicemi a kalhotami. Velmi jemným tlakem vzduchu po delší čas posouváme lymfu směrem proti gravitaci . terapeut s Vámi probere vaše individuální potřeby v závislosti na ekonomických možnostech, řešení existuje pro každého. Vhodná je účast na semináři, kde se o lymfě dovíte víc a naučíte se domácímu ošetření tohoto systému. Zásadám jak funkci podporovat a co jí poškozuje.

  Doporučený čas je od 60 do 90 min v minimálním počtu 8-10 ošetření v intervalu dle určení terapeuta, zpravidla 1-3 ošetření po 3-4 týdnech. Je možné vložit pouze přístrojové ošetření na podporu u vážných stavů či řešení obezity. Další ošetření již mohou být po 1-2 měsících. Terapeut se řídí efektivitou práce o které vypovídá frekvence močení v návaznosti na tuto masáž a po ní. Při ošetření je mnohdy zcela normální, že se musí jít klient vyčůrat, to svědčí o tom, že systém začíná správně fungovat. Před ošetřením se snažte dodržet individuální doporučení terapeuta.

  Ošetření není vhodné pro každého. Orientace je poměrně snadná. Pokud nemáte otoky, masáž nepotřebujete. Vedlejším nepříjemným efektem může být u některých klientů pocit chladu až zimnice. Je nutné se na to připravit a informovat o tom terapeuta. Běžně využíváme tepelné komprese, které úniky tepla doplní.

 • AROMATICKÁ MASÁŽ - je to velmi jemné ošetření kůže a podkoží. Na příjemné hlazení při této masáži reagujeme relaxačně, svaly se uvolní a to ne jen povrchové, ale také hluboké stabilizační svaly. Pracujeme také s relaxační hudbou a bylinami dle doporučení terapeuta či vlastního výběru. Informace o bylinách získáte na seminářích nebo z jiných zdrojů. Pracujeme z aromaticky TILIE NOBILIS Dr. Šedivého s vysokou kvalitou a účinností. Masáž se provádí na celém těle a trvá od 60 do 90 min. Mimo tělesné působení působí tato masáž také léčivou silou použité byliny. Technika masáže respektuje tok životní síly, který vždy podporuje. Více se dovíte na semináři. Cena je dána platným ceníkem a časem. Doba masáže závisí mimo jiné také na vaší velikosti. Větší lidé vyžadují delší čas na kvalitní ošetření.

 • REFLEXNÍ OŠETŘENÍ PLOSKY NOHY - tato masáž je pro většinu lidí velmi příjemná. Působí relaxačně a podporujeme regeneraci těla na všech úrovních. Touto technikou lze zvládnout i poměrně velké zdravotní problémy od tělesných přes funkční, duševní i mentální. Vše závisí na frekvenci ošetření a čase. V případě řešení zdravotních problémů doporučujeme z ekonomických důvodů absolvovat seminář na němž se naučíte si pomáhat také doma. Někdy je nezbytná téměř denní frekvence stimulace některých bodů. Při masáži uvolňujeme plosku a přes reflexní body šíříme toto uvolnění i do velmi vzdálených míst na těle. Doba ošetření se doporučuje 60 min a cena je dána platným ceníkem.

 • MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY Při této masáži pracujeme především s teplem, které prostřednictvím lávových kamenů dodáváme tělu. Je vhodná především pro ty lidi, kteří mají málo životní síly a tepla. Kameny jsou opět kladeny na energetický systém v souladu s tokem životní síly a proto zprůchodňují celý tento systém, uvolňují se jak energetická řečiště, tak svaly, které je často blokují. Masáž není vhodná pro osoby s vysokým krevním tlakem a nadbytkem tepla v organismu. Práci provádí kvalifikovaný terapeut, který zajistí, aby masáž byla vždy bezpečná. Doporučený čas je od 60 do 90 min. Cenu najdete v platném ceníku.

OSTATNÍ SLUŽBY

Fyzioteraeut na základě vašich informací rozhodne o tom zda je Vámi zvolená technika bezpečná a neohrozí Vaše zdraví. V případě zdravotního problému je vhodné se poradit co může Vaše zdraví podpořit. Některé formy mohou efektivitu léčby výrazně zvýšit.

 • TEPLO-LÉČBA - využíváme bahenní komprese nahřívané v horké lázni. Jedná se o velmi bezpečný a efektivní způsob prohřívání. Je hygienicky velmi bezpečný, komprese udržují velmi dlouho požadovanou teplotu a manipulace s nimi je nenáročná. Komprese se překrývají látkou aby nedošlo k popálení. Případnému přehřátí předejdeme tím, že se ptáme na pocity každého klienta. Teplo-léčba není vhodná pro každého a proto je nutné si jí vyžádat. Působí samostatně jako prohřívání na podporu lepšího prokrvení a uvolnění napětí nebo jako předehřátí před jinou technikou či léčbou.

 • ELEKTROLÉČBA - protože jste na rehabilitaci se všemi potřebnými oprávněními, můžeme aplikovat také většinu elektroléčby bez doporučení odborného lékaře. Zejména pokud se jedná o stálé klienty s pozitivní odezvou na požadovanou léčbu. Seznam poskytované elektroléčby najdete v úseku rehabilitace-elektroléčba.