TERMÍNY - ROZVRH - CENY - ORGANIZAČNÍ POKYNY

Zdraví prospívá cvičení, pokud je správné, může i léčit.

Léčení pohybem ve Zdravíčku provádějí odborníci se zdravotnickým vzděláním, kteří dobře znají ne jen stavbu, ale i funkci pohybového aparátu lidského těla. Profesionálně zodpovídají za kvalitu, bezpečnost a efektivitu prováděných cvičení, jejichž cílem je, ne jen udržování, ale především zlepšování zdraví.

Cvičení na rehabilitaci Zdravíčko v Krnově vedou kvalifikovaní fyzioterapeuté a trenéři:

 • Zuzana Beranová registrovaný fyzioterapeut
 • Markéta Grulichová DiS. registrovaný fyzioterapeut
 • Libor Beran DiS. registrovaný fyzioterapeut
 • Daniel Grulich nižší zdravotnický pracovník, trenér fotbalu

TERMÍNY KURZŮ na rok 2017 - 2018

(doporučujeme Vaši elektronickou přihlášku ověřit pomocí SMS nebo zavoláním na tel. číslo 604 908 027)

 • I. kurz od 1. ledna do 14. dubna 2018 - 15 cvičebních týdnů
 • II. kurz od 16. dubna do 30. června 2018 - 11 cvičebních týdnů
 • III. kurz od 3. září do 16. prosince 2018 - 15 cvičebních týdnů

ROZVRH HODIN 2017
III.kurz 4.září - 16.prosince 2017

Pondělí 10:30 - 11:30 - 17:45 - 18:45 19:00 - 20:00
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
IV.
pomalejší

dynamické cvičení
pro cvičence s mírným
zdravotním oslabením,seniory
s pomůckami
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
III.
rychlejší
dynamické cvičení
s pomůckami
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
III.
rychlejší
dynamické cvičení
s pomůckami
Úterý - - 17:45 - 18:45 19:00 - 20:00
REHABILITAČNÍ JÓGA
V.
začátečníci
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
III.
rychlejší

dynamické cvičení
s pomůckami
Středa 10:30 - 11:30 - 17:45 - 18:45 19.00 - 20.00
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
IV.
pomalejší

dynamické cvičení
pro cvičence s mírným
zdravotním oslabením,seniory
s pomůckami
REHABILITAČNÍ JÓGA
V.
pokročilí
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
III.
rychlejší

dynamické cvičení
s pomůckami
Čtvrtek - - 17:45 - 18:45 19:00 - 20:00
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
II.
středně rychlé
dynamické cvičení
s pomůckami
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
III.
rychlejší

dynamické cvičení
s pomůckami

CENY

Rezervace místa probíhá formou úhrady předplatného dle ceníku.

kurz od - do týdnů 1 x týdně bonus2 x týdněbonus
I.2018 1.1. - 14.4. 15 1 300,-Kč 10% 2 500,-Kč 20%
II.2018 16.4 - 30.6. 11 1 000,-Kč 10% 1 900,-Kč 20%
III.2018 3.9. - 16.12. 15 1 300,-Kč 10% 2 500,-Kč 20%

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 • Cvičíme v kurzech proto, aby mohla být finanční zátěž rozdělena do kratších úseku.
 • Cvičení probíhá v malých skupinách od 8 do 13 osob. Za těchto podmínek je cvičitel schopen vnímat jednotlivce a podporovat je ve správném provádění cviků.
 • Cvičení je spojeno s neustálou kontrolou terapeuta, každý zdravotní problém může být okamžitě kvalifikovaně řešen.
 • Cvičení je nutné si rezervovat předem formou úhrady celého kurzu.
 • Neodcvičené, avšak včas uvolněné hodiny, si můžete v jiném termínu nahradit nebo za sebe poslat náhradníka.
 • Odstoupení z rozběhnutého kurzu nebo přihlášení do běžícího kurzu je cenově nevýhodné, přepočet ceny vychází z hodinové sazby 1hod/120Kč.
 • Slevněná cena 1hod/85Kč platí pouze u celého kurzu.
 • Pro nové příchozí cvičence v průběhu již běžícího kurzu se dopočítává cena v přepočtu 1hod/100Kč, totéž platí pro dokupování jednotlivých hodin v kurzu.
 • Rezervace cvičení je spojena s rezervací místa, při platbě převodem si dohodněte den a čas cvičení,č.BÚ 8917263001/5500.

Děkujeme za respektování těchto velmi důležitých pokynů.

ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ

I. Cvičení dospělých s multifunkčním válcem,podložkami Zdravíčko,míčí atd.

II.Stejná cvičení v rychlejším tempu opět s použitím cvičebních pomůcek při dynamické, rychlejší hudbě. Podpora tělesného, duševního I mentálního zdraví, léčení a regenerace pohybem.

III.Náročná cvičení v rychlém dynamickém tempu s využitím pomůcek a technik podporujících tělesné, duševní I mentální zdraví.

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ

IV.Tato hodina cvičení je zaměřená na výuku cvičení pro domácí režim osob se zdravotním oslabením. Tempo je velmi pozvolné a důraz klademe především na kvalitu provedení cviků. Cvičení je vhodné pro všechna zdravotní omezení. Cvičitel opravuje cvičence již během cvičení.

REHABILITAČNÍ JÓGA

V.Dřívější název aplikovaná jóga opravdu čerpá mnohé prvky z jógy, ale nedrží se jí stryktně. Tak, jak je obvyklé v hodinách klasické jógy. Navíc přejímáme cvičební prvky z mnoha typů jógových cvičení s cílem umožnit správné provedení cviků všem zůčastněným cvičencům. Na rozdíl od jógy cvičíme na a s pomůckami, které zohledňují individuální potřeby jednotlivců. Pracujeme s dechem a dýcháním ve prospěch proudění životní síly do různých částí těla. Nově pracujeme s cvičením v představě, kdy má cvičící během cvičením zavřené oči a představuje si jak vlastní proudění vzduchu přiváděného do těla dýcháním, tak vnímá napětí a uvolňování svalů prostřednictvím svých smyslových vjemů. Představou sebe sama uprostřed nekonečného vesmíru, či malé rozkvetlé louky, navozuje pocit klidu, mentálního uvolnění a vyvolává příjemné harmonické pocity. Cílem cvičení je jak tělesná regenerace a zlepšení hybnosti, tak duševní a mentální uvolnění.