VZDĚLÁVÁNÍ

JSME AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE MŠMT ČR

akreditovaná k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Akreditované vzdělávací programy MŠMT ČR: č.j.MSMT 27493/2019-1-960

  1.Cvičení na malých míčích
  2.Cvičení s multifunkční podložkou Zdravíčko
  3.Cvičení na multifunkčním válci Zdravíčko
  4.Aplikovaná jóga - cvičení s pomůckami
  5.Prevence bolestí v zádech
  6.Cvičení na židlích,vliv dlouhého sezení na zdraví
  7.Cvičení na velkých míčích
  8.Zdravá rozcvička v hodinách tělesné výchovy a cvičení
  9.Regenerační cvičení ve vyučovacích hodinách

Provádíme v rámci občanského vzdělávání,
VZDĚLÁVÁNÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI

Pořádáme pro laickou i odbornou veřejnost přednášky, semináře a ukázkové hodiny zaměřené na Zdravý životní styl a léčení pohybem. Provádíme lektorskou činnost pro instituce, organizace a spolky s tématikou zaměřenou na podporu zdraví, zdravého životního stylu a prevence.


ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A LÉČENÍ POHYBEM
  1.Léčení pohybem - dynamická cvičení 4 hod.
  2.Léčení pohybem - aplikovaná jóga 4 hod.
  3.Prevence bolestí v zádech 4 hod.
  4.Péče o lymfatický systém, masáže 4 hod.
  5.Péče o zdraví lymfatického systému cvičením 4 hod.
  6.Péče o správnou funkci svalů pánevního dna, prevence poruch -
      povolené bříško, inkontinence,zácpa a další 4 hod.
  7.Kompenzace dlouhého sezení, nácvik sedu, cvičení 4 hod.
  8.Aroma-masáž jako léčení ne jen těla, ale i duše a mysli 4 hod.
  9.Cvičení ve vodě - aplikovaná jóga 4 hod.
  10.Domácí masáž, auto masáž dospělých i dětí 4 hod.
  11.Feng shui, vliv a úprava životního prostoru s ohledem na zdraví 4 hod.
  12.Reflexní ošetření plosky nohy 4 hod.
  13.Péče o malého sportovce 4 hod.
  14.Poradenství pro výživu obecně 4 hod.

  cena/kurz jednotlivec 400,-Kč
  cena/1 hod. organizace 1 000,-Kč
  1 hod. / 45 min.

Termíny vzdělávacích programů jsou pevně stanoveny pro jednotlivce. Organizace si termín mohou individuálně dohodnout. Doporučujeme s dostatečným předstihem.
Stáli cvičenci mají programy za cenu kurz/200,-Kč

LEKTOŘI

 • Zuzana Beranová, fyzioterapeut
 • Libor Beran, DiS. fyzioterapeut
 • Markéta Grulichová, DiS. fyzioterapeut
 • Daniel Grulich, organizace a realizace projektů, masér NZP.

PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY


(doporučujeme Vaši elektronickou přihlášku ověřit pomocí SMS nebo zavoláním na tel. číslo 604 908 027)

ODBORNÉ

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST