VZDĚLÁVÁNÍ

JSME AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE MŠMT ČR

akreditovaná k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č.563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Akreditované vzdělávací programy MŠMT ČR: č.j.MSMT 25823/2016-2-821

  1.CVIČENÍ NA MALÝCH MÍČÍCH. 8 hod./cena 1PP 1000,-Kč
  2.CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH a vliv dlouhého sezení na zdraví. 8 hod./cena 1PP 1000,-Kč
  3.REGENERAČNÍ CVIČENÍ,ve vyučovacích hodinách. 4 hod./cena 1PP 500,-Kč
  4.CVIČENÍ S MULTIFUNKČNÍ PODLOŽKOU ZDRAVÍČKO. 8 hod./cena 1PP 1000,-Kč
  5.CVIČENÍ NA MULTIFUNKČNÍM VÁLCI ZDRAVÍČKO. 30 hod./cena 1PP 3000,-Kč
  6.APLIKOVANÁ JÓGA,cvičení s pomůckami. 16 hod./cena 1PP 2000,-Kč
  7.PREVENCE BOLESTÍ V ZÁDECH. 8 hod./cena 1PP 1000,-Kč
  8.CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH. 8 hod./cena 1PP 1000,-Kč
  9.ZDRAVÁ ROZCVIČKA,v hodinách tělesné výchovy a cvičení. 4 hod./cena 1PP 500,-Kč
  10.CVIČENÍ S POMŮCKAMI,podporující správnou chůzi u dětí. 8 hod./cena 1PP 1000,-Kč
  1 hod. / 45 min.

Máme souhlasné stanovisko UNIFY ke
VZDĚLÁVÁNÍ FYZIOTERAPEUTŮ

 • Inovační kurz – Cvičení na multifukčním válci Zdravíčko s multifunkčními podložkami Zdravíčko a malými i velkými míči

 • 1.CVIČENÍ NA MFP A MFV ZDRAVÍČKO,s míči .40 hod./cena 1 osoba 4000,-Kč
  1 hod. / 45 min.

LEKTOŘI

 • Zuzana Beranová, fyzioterapeut
 • Libor Beran, DiS. fyzioterapeut
 • Markéta Grulichová, DiS. fyzioterapeut
 • Daniel Grulich, organizace a realizace projektů, masér NZP.


 • Pozn. Pro každý rok je nutné žádat o nové udělení souhlasu s pevnými termíny pořádání akcí /kvůli možné kontrole/

Provádíme v rámci občanského vzdělávání,
VZDĚLÁVÁNÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI

Pořádáme pro laickou i odbornou veřejnost přednášky, semináře a ukázkové hodiny zaměřené na Zdravý životní styl a léčení pohybem. Provádíme lektorskou činnost pro instituce, organizace a spolky s tématikou zaměřenou na podporu zdraví, zdravého životního stylu a prevence.


ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A LÉČENÍ POHYBEM
  1.Léčení pohybem - dynamická cvičení 4 hod.
  2.Léčení pohybem - aplikovaná jóga 4 hod.
  3.Prevence bolestí v zádech 4 hod.
  4.Péče o lymfatický systém, masáže 4 hod.
  5.Péče o zdraví lymfatického systému cvičením 4 hod.
  6.Péče o správnou funkci svalů pánevního dna, prevence poruch -
      povolené bříško, inkontinence,zácpa a další 4 hod.
  7.Kompenzace dlouhého sezení, nácvik sedu, cvičení 4 hod.
  8.Aroma-masáž jako léčení ne jen těla, ale i duše a mysli 4 hod.
  9.Cvičení ve vodě - aplikovaná jóga 4 hod.
  10.Domácí masáž, auto masáž dospělých i dětí 4 hod.
  11.Feng shui, vliv a úprava životního prostoru s ohledem na zdraví 4 hod.
  12.Reflexní ošetření plosky nohy 4 hod.
  13.Péče o malého sportovce 4 hod.
  14.Poradenství pro výživu obecně 4 hod.

  cena/kurz jednotlivec 400,-Kč
  cena/1 hod. organizace 1 000,-Kč
  1 hod. / 45 min.

Termíny vzdělávacích programů jsou pevně stanoveny pro jednotlivce. Organizace si termín mohou individuálně dohodnout. Doporučujeme s dostatečným předstihem.
Stáli cvičenci mají programy za cenu kurz/200,-Kč

LEKTOŘI

 • Zuzana Beranová, fyzioterapeut
 • Libor Beran, DiS. fyzioterapeut
 • Markéta Grulichová, DiS. fyzioterapeut
 • Daniel Grulich, organizace a realizace projektů, masér NZP.

PŘIPRAVOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY


(doporučujeme Vaši elektronickou přihlášku ověřit pomocí SMS nebo zavoláním na tel. číslo 604 908 027)

ODBORNÉ
12.10.18 - 4.11.18 Akreditovaný vzdělávací program MŠMT ČR
Cvičení na multifunkčním válci Zdravíčko
počet hodin 30
cena 4000,-Kč
více informací

PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST